Module mở rộng cho Arduino Uno, Mega 2560

50.000₫

Còn hàng

Module mở rộng cho Arduino Uno, Mega 2560 là bộ kit đa chức năng, phục vụ cho người mới học tập, nghiên cứu Arduino, Shield thiết kế tương thích với các bo arduino thông dụng nhất: Arduino UNO, Mega 2560, Leonardo.

Thông số kĩ thuật:

  • - Multi-function Shield hỗ trợ dòng Arduino UNO R3, LEONARDO, Mega 2560.
  • - 4 LED đơn ở PIN 13, 12, 11, 10. 4
  • - LED 7 đoạn giao tiếp SPI (dùng IC Driver 74HC595D).
  • - Chân cắm cảm biến nhiệt độ DS18B20 hoặc LM35 (Pin A4).
  • - Chân cắm bộ thu hồng ngoại (Pin 2).
  • - Chân cắm kết nối điều khiển động cơ Servo (Pin 5, 9, A5).
  • - Chân cắm kết nối module Bluetooth nhận dạng giọng nói APC220 (Pin 6)
  • - Tích hợp biến trở (Pin A0).
  • - 4 Button : 1 Reset Button, 3 Button để test (Pin A1, A2, A3).
  • - 1 còi Buzzer (Pin 3).