Module STM8S003F3P6

27.000₫

Còn hàng

STM8S003F3P6  là mạch STM8 đã ra chân với  các chân IO và khối nạp cơ bản. Thích hợp cho việc tìm hiểu về dòng vi điều khiển 8bits STM8 của ST hay làm những ứng dụng đơn giản

Thông số cơ bản:

- Cổng nạp SWIM

- Cổng cấp nguồn micro USB

- LED đơn

- Các GPIO của MCU