KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI

58.000₫

Còn hàng

Mô tả: 

Kít thí nghiệm ARM STM32F103C8T6 nhỏ gọn, kít ra đầy đủ chân của vi điều khiển, có cổng giao tiếp USB và cổng nạp SWD

Thông số kỹ thuật:

- Vi điều khiển: STM32F103C8T6

- Điện áp cấp 5VDC qua cổng micro USB sẽ được chuyễn đổi thành 3v3 qua IC nguồn và cấp cho vi điều khiển chính.

- Có tích hợp sẵn thạch anh 8MHZ

- Có tích hợp sẵn thạch anh 32Khz cho các ứng dụng RTC

- Ra chân đầy đủ cho tất cả các GPIO và giao tiếp: CAN, I2C, SPI, UART/USART, USB

- Có led trạng thái nguồn

- Có led PC13

- Có nút reset

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫