Transistors

2N2222 NPN 40V 600mA TO92
Hết hàng
500₫
2N3055 15A 60V (NPN)
Hết hàng
8.000₫
2N3773 TO-3 NPN 16A 160V
Hết hàng
7.000₫
2N3904 TRANS NPN 0.2A 40V TO92
Hết hàng
2N3906 TRANSISTOR PNP GP 200MA 40V TO92
Hết hàng
2N5401 0.3A 150V PNP
Hết hàng
300₫
2N5551 TO92 NPN 0.6A 160V 100MHz
Hết hàng
2SA1015 TRANS PNP 50V 0.15A TO-92
Hết hàng
2SA1015LT1-BA TRANS PNP 0.15A 50V SOT23
Hết hàng
2SA564 TRANS PNP 0.1A 25V TO-92
Hết hàng
2SB688 TRANS PNP 8A 120V
Hết hàng
9.000₫
2SC1008-Y TRANSISTOR NPN 80V 0.7A 0.8W TO-92
Hết hàng
2SC1384 TRANS NPN 1A 50V TO-92
Hết hàng
2SC1815 NPN Transistor 50V 150mA TO-92
Hết hàng
2SC1815-HF TRANS NPN 0.15A 50V SOT23
Hết hàng
2SC2078 C2078 NPN
Hết hàng
5.000₫
2SC2383 EY 1A/160V NPN SOT-89
Hết hàng
2SC3356-T1B 12V NPN SOT23
Hết hàng
700₫
2SC945 TRANS NPN 0.15A 50V TO-92
Hết hàng
2SD1724 NPN 3A 100V
Hết hàng
7.500₫
2SD718 TRANS NPN 8A 120V
Hết hàng
10.000₫
2SD965-R D965 2SD965 NPN Transistor 20V 5A 1W
Hết hàng

3DD13003

2.500₫
3DD13003
Hết hàng
2.500₫
A1020 2SA1020 PNP 2A 50V TO-92L
Hết hàng