2SC945

300₫

Còn hàng
  • Điện áp Vc-e: 50V
  • Điện áp Vc-b: 50V
  • Điện áp: Ve-b: 5V
  • Dòng Ic: 150mA
  • Dải nhiệt độ: -40 to 150C
  • Hệ số khếch đại: 90~600

Datasheet: C945 TO-92

Sản phẩm liên quan

MJE3055T

5.000₫

MJE13007-2

4.500₫

2SB688

8.000₫

2SD718

10.000₫

2N5457 TO-92

8.000₫

5P4M

9.000₫

BTA316-600D

5.000₫

BTA10-800B

4.000₫

BT140-600

10.000₫

BTA26-600B

9.000₫

BTA20-600B

5.000₫

BTA40-700B

34.000₫

BTA08-600C

3.500₫

BTA12-600B

5.000₫

BT33F

7.000₫

EL357N-C

1.500₫

BT137S-600E

2.500₫

H1061

3.800₫