Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng nextion 7 inch NX8048T070-011
Hết hàng
Màn hình LCD TFT 2 inch giao tiếp SPI
Hết hàng
Màn hình USART HMI 7-INCH TJC8048K070-011C BOX
Hết hàng
Màn hình USART HMI 7-INCH TJC8048K070-011C BOX
Hết hàng
Hộp nhựa LCD19264
Hết hàng
60.000₫
LCD19264 5V xanh dương
Hết hàng
189.000₫
Module màn hình oled 0.66inch giao tiếp I2C
Hết hàng
LCD 2004A 5V màu xanh lá
Hết hàng
85.000₫
LCD 1604 5V xanh dương
Hết hàng
99.000₫
Màn hình Oled 0.91inch giao tiếp I2C SSD1306
Hết hàng
LCD 1602 3.3v Xanh Dương
Hết hàng
42.000₫
Màn hình LCD Oled 1.44 inch TFT SPI
Hết hàng
LCD12864A KS0108 5V
Hết hàng
180.000₫
Gá màn hình LCD Oled 0.96 inch
Hết hàng
Màn hình cảm ứng Raspberry Pi 3.5inch
Hết hàng
Màn hình cảm ứng Raspberry Pi 3.5inch
Hết hàng
Màn hình TFT 3.5 inch UNO/Mega2560/DUE 320x480
Hết hàng
Màn hình cảm ứng TFT 3.2 inch
Hết hàng

Gá LCD1602

15.000₫
Gá LCD1602
Hết hàng
15.000₫