Màn hình LCD

LCD 1602 3.3V xanh dương
45.000₫
LCD12864A KS0108 5V
170.000₫

Gá LCD1602

25.000₫
Gá LCD1602
25.000₫

LCD0802

50.000₫
LCD0802
50.000₫
LCD1602 xanh lá 5V
30.000���
Màn hình LCD Oled12864 1.3 inch
125.000₫
-11%

Màn hình LCD TFT 7 inch cho Raspberry Pi, Máy tính

Giá khuyến mại 850.000₫

Giá cũ: 950.000₫

Màn hình LCD TFT 7 inch cho Raspberry Pi, Máy tính

Giá cũ: 950.000₫

Giá khuyến mại 850.000₫

-31%

LCD1602 Keypad Shield

Giá khuyến mại 52.000₫

Giá cũ: 75.000₫

LCD1602 Keypad Shield

Giá cũ: 75.000₫

Giá khuyến mại 52.000₫