Màn hình LCD

Hộp nhựa LCD19264
60.000₫
LCD19264 5V xanh dương
190.000₫
LCD 2004A 5V màu xanh lá
85.000₫
LCD 1604 5V xanh dương
110.000₫
LCD 1602 3.3v Xanh Dương
52.000₫
LCD12864A KS0108 5V
160.000₫

Gá LCD1602

15.000₫
Gá LCD1602
15.000₫