Màn hình LCD

Màn hình cảm ứng nextion 7 inch NX8048T070-011
Hết hàng
Hộp nhựa LCD19264
60.000₫
LCD19264 5V xanh dương
199.000₫
LCD 2004A 5V màu xanh lá
110.000₫
LCD 1604 5V xanh dương
110.000₫
LCD 1602 3.3v Xanh Dương
52.000₫
LCD12864A KS0108 5V
180.000₫
Màn hình TFT 3.5 inch UNO/Mega2560/DUE 320x480
Hết hàng