2SC1815-HF

300₫

Còn hàng

C1815 SOT23 TRANS NPN 0.15A 50V (SMD-HF)

 

Sản phẩm liên quan

MJE3055T

5.000₫

TIP41C TO-252

2.500₫

MJE13007-2

4.500₫

2SB688

8.000₫

2SD718

10.000₫

2N5457 TO-92

8.000₫

5P4M

9.000₫

BTA316-600D

5.500₫

BTA10-800B

4.800₫

BT140-600

11.000₫

BTA26-600B

10.000₫

BTA20-600B

5.000₫

BTA40-700B

36.000₫

BTA08-600C

4.500₫

BTA12-600B

5.000₫

TIP142T

4.000₫

BT33F

7.000₫

EL357N-C

1.500₫

BT137S-600E

2.500₫

H1061

3.800₫

BT151-600R

3.000₫