Đế ra chân vi điều khiển ICD2 KIT2 PICKIT3 V2

130.000₫

Còn hàng

Sản phẩm liên quan

Kít PIC16F877A

320.000₫