Mạch nạp 89/AVR USBASP USBISP+

75.000₫

Còn hàng
Mạch nạp 89/AVR USBASP USBISP+
 • Hỗ trợ Hệ Điều Hành XP, vista, win7 32 bit & 64 bit 
 • Programming speed is up to 5kBytes/sec
 • Nạp chương trình cho cả Flash and EEPROM
 • Hỗ trợ nạp Fuse bit và khóa chip
 • Giải điện áp từ 3.5 V - 5.5 V
 • Giao tiếp với máy tính qua cổng USB

Các Loại Chip Hỗ trợ:

 • 8051 Family

            AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S2051, AT89S4052, AT89S8252, AT89S8253

AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535

ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861

 • Classic Family
 • Tiny Family
 • Mega Family
 • ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88
 • Other
 • AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287

Software:

Kit Includes:

 • 1 x USBasp AVR USB ISP
 • 1 x 10 Pins ISP Cable

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫