Robot & Phụ kiện

Cánh quạt 80MM
7.000₫
Cánh quạt 40MM
3.000₫
Trụ nhựa đực cái 50mm
1.800₫
Trụ nhựa đực cái 45mm
1.700₫
Thanh trục 5MM dài 200mm
12.000₫
Thanh trục 3MM dài 200mm
10.000₫
Thanh trục 4MM dài 200mm
12.000₫
Thanh trục 4MM dài 100mm
5.000₫
Thanh trục 4MM dài 150mm
Hết hàng
Thanh trục 4MM dài 150mm
8.000₫
Khớp nối cứng 5-5mm
15.000₫
Bộ bánh răng nhựa 34 món
35.000₫
Gá RC servo MG996, MG995
17.000₫
Thanh trục 3MM dài 150mm
7.000₫
Thanh trục 3MM dài 100mm
5.000₫
Thanh trục 5MM dài 150mm
8.000₫
Thanh trục 5MM dài 100mm
6.000₫
Trụ nhựa đực cái 40mm
1.500₫
Trụ nhựa đực cái 35mm
1.400₫
Trụ nhựa đực cái 30mm
1.300₫