Led 7 đoạn 2 số 0.36inch anode chung

4.000₫

Còn hàng

Đặc điểm kỹ thuật:

  • Màu đỏ
  • A chung (A anode) dương chung
  • 2 Dot
  • 10 chân
  • Điện áp rơi trên LED là 2.2V
  • Dòng tối đa chạy qua mỗi LED là 25mA
  • Dòng chạy bình thường: 10mA. Nếu nguồn 5V thì mỗi Led phải nối với 1 điện trở 220R (dòng chạy qua mỗi led 13mA)

3261BS (HS210361K-16)