Led 7 đoạn 0.8inch cathode chung

5.000₫

Còn hàng

Led 7 0.8 1 Số cathode (Sáng Đỏ)

Thông số kỹ thuật:

- Loại Led 10 chân: 7 led thanh và 1 led chấm

- 7 led thanh: 3.0 - 3.6V DC

- 1 led chấm: 2.0 - 2.5V DC