Led 7 đoạn 0.28inch HSN-2832S Anode

6.000₫

Còn hàng

Led 7 đoạn 0.28inch HSN-2832S Anode - dương chung

LED 7 đoạn hay LED 7 thanh là 1 linh kiện rất phổ dụng , được dùng như là 1 công cụ hiển thị đơn giản nhất.

LED 7 thanh dù có nhiều biến thể nhưng tựu chung thì cũng chỉ vẫn có 2 loại đó là : 
        + Chân Anode chung (chân + các led mắc chung lại với nhau.)
        + Chân Catode chung (Chân - các led được mắc chung với nhau.)