Điện trở SMD 1206

Điện trở 1K 1206 1% (gói 25 con)
Hết hàng
Điện trở 3.2K 1206 5% (gói 25 con)
Hết hàng