Kít phát triển

Kit STM32F103RCT6 ARM cortex-M3 mini
Hết hàng
Kit STM32F103RCT6 ARM cortex-M3 mini
Hết hàng
Module mở rộng IO PCF8574
Hết hàng
Module mở rộng IO PCF8574
Hết hàng
29.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫
Kít PIC16F877A
320.000₫
Module STM8S003F3P6
32.000₫
Module STM32F030F4P6
130.000₫
KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI
170.000₫
Module STM8S103F3P6
75.000₫