DS18B20

22.000₫

Còn hàng

Cảm biến đo nhiệt độ DS18b20 sử dụng chuẩn giao tiếp 1 WIRE (đường dẫn tín hiệu và đường dẫn điện áp nguồn nuôi có thể dùng chung trên một dây dẫn). Ngoài ra, nhiều cảm biến có thể dùng chung trên một đường dẫn (Rất thích hợp với các ứng dụng đo lường đa điểm).
Các đặc điểm kỹ thuật của cảm biến DS1820 có thể kể ra một cách tóm tắt như sau: 

- Độ phân giải khi đo nhiệt độ là 9 bit . Dải đo nhiệt độ -55oC đến 125oC, từng bậc 0,5oC, có thể đạt độ chính xác đến 0,1oC bằng việc hiệu chỉnh qua phần mềm (Có thể đạt đến các độ phân giải 10 bit, 11 bit, 12 bit). 

- Điện áp nguồn nuôi có thể thay đổi trong khoảng rộng (từ 3,0 V đến 5,5 V).

- Dòng tiêu thụ tại chế độ nghỉ cực nhỏ. 

- Thời gian lấy mẫu và biến đổi thành số tương đối nhanh, không quá 200 ms. 

- Mỗi cảm biến có một mã định danh duy nhất 64 bit chứa trong bộ nhớ ROM trên chip (on chip).

 

Sản phẩm liên quan

BS801B

6.000₫

HX711

12.000₫

MPU-6050

229.000₫

TCS3200D

52.000₫

ACS712ELCTR-20A

42.000₫

HR202L

8.000₫

BISS0001 SOP16

2.000₫

BISS0001 DIP16

3.000₫

A1302KUA-T

15.000₫

TSOP1738

18.000₫

ACS712ELCTR-30A

39.000₫

TTP223

3.500₫

TTP224N-BSB

35.000₫