Cảm biến chuyển động D203B

17.000₫

Còn hàng

PIR-D203B Infrared Radial Sensor  DataSheet

Sản phẩm liên quan

BS801B

6.000₫

HX711

12.000₫

MPU-6050

229.000₫

TCS3200D

52.000₫

ACS712ELCTR-20A

42.000₫

HR202L

8.000₫

BISS0001 SOP16

2.000₫

BISS0001 DIP16

3.000₫

A1302KUA-T

15.000₫

TSOP1738

18.000₫

ACS712ELCTR-30A

39.000₫

TTP223

3.500₫

TTP224N-BSB

35.000₫

DS18B20

22.000₫