ULN2004AN

4.500₫

Còn hàng

ULN2004AN  DataSheet

TEXAS INSTRUMENTS
driver
darlington, transistor array
0.5A
50V
7
THT
-20...70°C
30V
DIP16
tube

Sản phẩm liên quan

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

IR2101S

18.000₫

IR2113STRPBF

14.000₫

IR2113PBF

15.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

12.000₫

MAX7219CWG

13.000₫

IR2153STRPBF

9.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

9.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

3.000₫

L298P

79.000₫

LM3914N

7.000₫

L6203

40.000₫

L298N

27.000₫

L293DD SOP20

16.000₫

L293D

8.000₫

SN74LS47N

11.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

ULN2803APG

3.000₫