ULN2004AN

3.000₫

Còn hàng

ULN2004AN  DataSheet

TEXAS INSTRUMENTS
driver
darlington, transistor array
0.5A
50V
7
THT
-20...70°C
30V
DIP16
tube

Sản phẩm liên quan

TM1640

7.000₫

MC33035DW

18.000₫

TM1650

3.500₫

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

35.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

16.000₫

IR2113STRPBF

12.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

24.000₫