L9110H

9.000₫

Còn hàng

L9110H có thể hoạt động như một cầu H hoàn chỉnh tuy nhiên cần bổ sung các tụ lọc. Các chân giao tiếp với vi điều khiển theo mức logic 3.3 hoặc 5V.
Điện áp hoạt động từ 2,5 đến 12V, dòng tối đa 800mA.

Sản phẩm liên quan

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

IR2101S

18.000₫

IR2113STRPBF

14.000₫

IR2113PBF

15.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

12.000₫

MAX7219CWG

13.000₫

IR2153STRPBF

9.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

3.000₫

ULN2004AN

4.500₫

L298P

79.000₫

LM3914N

7.000₫

L6203

40.000₫

L298N

27.000₫

L293DD SOP20

16.000₫

L293D

8.000₫

SN74LS47N

11.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

ULN2803APG

3.000₫