L9110H

7.000₫

Còn hàng

L9110H có thể hoạt động như một cầu H hoàn chỉnh tuy nhiên cần bổ sung các tụ lọc. Các chân giao tiếp với vi điều khiển theo mức logic 3.3 hoặc 5V.
Điện áp hoạt động từ 2,5 đến 12V, dòng tối đa 800mA.

Sản phẩm liên quan

ULN2803AG

5.000₫

OB2269CP

4.000₫

OB2269AP

5.000₫

A4950ELJTR-T

29.000₫

A4983SETTR-T

40.000₫

TM1640

7.000₫

MC33035DW

18.000₫

TM1650

3.500₫

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

95.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

9.000₫

MBI5026GF

8.000₫

KA7500

3.000₫