L9110H

7.000₫

Còn hàng

L9110H có thể hoạt động như một cầu H hoàn chỉnh tuy nhiên cần bổ sung các tụ lọc. Các chân giao tiếp với vi điều khiển theo mức logic 3.3 hoặc 5V.
Điện áp hoạt động từ 2,5 đến 12V, dòng tối đa 800mA.

Sản phẩm liên quan

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

35.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

16.000₫

IR2113STRPBF

12.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

6.000₫

MAX7219CWG

9.000₫

IR2153STRPBF

8.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

2.500₫

ULN2004AN

3.000₫

L298P

79.000₫

LM3914N

6.000₫

L6203

40.000₫

L298N

19.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L293D

6.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

ULN2803APG

3.000₫