MT8870DE

6.000₫

Còn hàng

   Tải về datasheet MT8870

    Tính năng, đặc điểm
       • Hoàn thành nhận DTMF 
       • Tiêu thụ điện năng thấp
       • Bảo vệ thời gian điều chỉnh
       • Chế độ Power-down

 

   IC MT8870D / MT8870D-1 là một DTMF hoàn chỉnh thu tích hợp cả bộ lọc bandsplit và chức năng bộ giải mã kỹ thuật số. Việc sử dụng phần bộ lọc chuyển sang công nghệ tụ điện cho các bộ lọc; các bộ giải mã kỹ thuật số sử dụng đếm kỹ thuật để phát hiện và giải mã tất cả 16 tonepairs DTMF thành một mã 4 bit. số thành phần bên ngoài là giảm thiểu bằng cách cung chip của một đầu vào khác biệt khuếch đại, dao động đồng hồ.

 

http://www.next.gr/uploads/12/MT8870D-circuits.jpg

 

Sơ đồ chân IC MT8870

 

Sản phẩm liên quan

MAX485ESA

14.000₫

SP3232EEN-L/TR

12.000₫

SN75ALS181NSR

19.000₫

MCP2515-I/SO

28.000₫

MCP2515-I/P

34.000₫

MCP2551-I/P

20.000₫

MCP2551-I/SN

16.000₫

TJA1040T

12.000₫

PL-2303HXD

12.000₫

SN751178N

19.000₫

MAX487ESA

2.000₫

MAX6675ISA

40.000₫

TD62083AF

9.000₫

SN75176BDR

6.000₫

PL-2303HX

10.000₫

FT232RL

65.000₫

FT245RL

72.000₫

ULN2003AD

2.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫