ULN2803APG

3.000₫

Còn hàng

ULN2803 DIP18

Thông số sản phẩm:

1,  Điện áp Vcc max: 50V

2, Điện áp đầu vào: <5V

3, Dòng điện chân C: 500mA

4, Tổng dòng điện chạy chân âm: -2.5A

5, Dải nhiệt độ: -65C to 150C

6, Thời gian trễ mức áp thấp->cao: 130ns

7, Thời gian trễ mức áp cao-> thấp: 20ns

 

 

Sản phẩm liên quan

TPIC6B595DW

15.000₫

PCF8574T

10.000₫

MBI5024GF

8.000₫

PCA9685PW

35.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

7.000₫

MBI5026GF

7.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

18.000₫

IR2113STRPBF

14.000₫

IR2113PBF

15.000₫

TB6612FNG

24.000₫

IR2104S

12.000₫

MAX7219CWG

13.000₫

IR2153STRPBF

9.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

9.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

3.000₫

ULN2004AN

4.500₫

L298P

79.000₫

LM3914N

7.000₫

L6203

40.000₫

L298N

27.000₫

L293DD SOP20

16.000₫

L293D

8.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

20.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫