ULN2803APG

5.000₫

Còn hàng

ULN2803 DIP18

Thông số sản phẩm:

  • 1, Điện áp Vcc max: 50V
  • 2, Điện áp đầu vào: <5V
  • 3, Dòng điện chân C: 500mA
  • 4, Tổng dòng điện chạy chân âm: -2.5A
  • 5, Dải nhiệt độ: -65C to 150C
  • 6, Thời gian trễ mức áp thấp->cao: 130ns
  • 7, Thời gian trễ mức áp cao-> thấp: 20ns

Sản phẩm liên quan

TD62783APG

19.000₫

TM1620

6.000₫

ULN2803AG

3.000₫

OB2269CP

4.000₫

OB2269AP

5.000₫

A4950ELJTR-T

29.000₫

A4983SETTR-T

40.000₫

TM1640

7.000₫

MC33035DW

18.000₫

TM1650

3.500₫

L297

18.000₫

TPIC6B595DW

18.000₫

PCF8574T

16.000₫

MBI5024GF

6.000₫

PCA9685PW

95.000₫

KA7500B

2.000₫

MBI5026GP

9.000₫

MBI5026GF

10.000₫

KA7500

3.000₫

IR2101S

22.000₫

IR2113STRPBF

39.000₫

IR2113PBF

14.000₫

TB6612FNG

120.000₫

IR2104S

16.000₫

MAX7219CWG

11.000₫

IR2153STRPBF

13.000₫

HT1621B

7.000₫

TM1638

6.000₫

L9110H

14.000₫

L9110S

4.000₫

ULN2004ADR

2.500₫

ULN2004AN

3.000₫

L298P

199.000₫

LM3914N

6.000₫

L6203

90.000₫

L298N

19.000₫

L293DD SOP20

10.000₫

L293D

6.000₫

SN74LS47N

10.000₫

IR2184S

30.000₫

ULN2803AFWG

15.000₫