TD62083AF

9.000₫

Còn hàng

Gate Drivers 8-Ch NPN Driver 500mA 50V 5V

Sản phẩm liên quan

SP3232EEN-L/TR

12.000₫

SN75ALS181NSR

19.000₫

MCP2515-I/SO

28.000₫

MCP2515-I/P

34.000₫

MCP2551-I/P

20.000₫

MCP2551-I/SN

16.000₫

TJA1040T

12.000₫

PL-2303HXD

12.000₫

SN751178N

19.000₫

MT8870DE

7.000₫

MAX487ESA

2.000₫

MAX6675ISA

40.000₫

SN75176BDR

6.000₫

PL-2303HX

12.000₫

FT232RL

65.000₫

FT245RL

72.000₫

ULN2003AD

2.000₫

ULN2803AFWG

3.000₫

MAX485CSA

3.500₫

MAX232ESE

4.000₫

MAX3232ESE

3.500₫

MAX485EPA

4.000₫

MAX232CPE

4.500₫

ULN2003APG

2.500₫

ULN2803APG

3.000₫

SN75176BP

5.000₫