Điện trở 1.6K 1/4W 1% (gói 50 con)

3.000₫

Còn hàng

Điện trở 1K6 1/4W 1% (gói 50 con)

- Sử Dụng Công Suất : 1/4W

- Giá Trị 1K6 .

- Sai Số: 1%.

Kích thước :

Sản phẩm liên quan