Điện trở 1M 1/4W 1% (gói 10 con)

2.000₫

Còn hàng

Điện trở 1M 1/4W 1% (gói 10 con)

- Sử Dụng Công Suất : 1/4W

- Giá Trị 1M .

- Sai Số: 1%.

Kích thước :

Sản phẩm liên quan