Điện trở 1.5M 1/4W 1% (gói 10 con)

3.000₫

Còn hàng

Điện trở 1M5 1/4W 1% (gói 10 con)

- Sử Dụng Công Suất : 1/4W

- Giá Trị 1M5 .

- Sai Số: 1%.

Kích thước :