Điện trở 150R 1/4W 1% (gói 50 con)

3.000₫

Còn hàng

Điện trở 150 Ohm 1/4W 1% (gói 50 con)

- Sử Dụng Công Suất : 1/4W

- Giá Trị 150R.

- Sai Số: 1%.

Kích thước :