Linh kiện khác

Dây bus 9pin XH2.54 30CM
6.000₫
Dây bus 8pin XH2.54 30CM
5.700₫
Dây bus 7pin XH2.54 30CM
5.000₫
Dây bus 6pin XH2.54 30CM
4.500₫
Dây bus 5pin XH2.54 30CM
3.800₫
Dây bus 4pin XH2.54 30CM
3.200₫
Dây bus 3pin XH2.54 30CM
2.600₫
Dây bus 2pin XH2.54 30CM
1.700₫
Relay omron G3MB-202P-5VDC
19.000₫
Relay OMRON G2R-2-24VDC
49.000₫
Relay OMRON G2R-2-12VDC
49.000₫
Relay OMRON G2R-2-5VDC
49.000₫
Relay HK4100F-DC24V-SHG
6.200₫
Relay HK4100F-DC9V-SHG
6.200₫
Relay HK4100F-DC12V-SHG
6.200₫
Relay HK4100F-DC5V-SHG
6.200₫
Dây bus 10P 1.25MM 10CM
6.000₫
Dây bus 9P 1.25MM 10CM
4.500₫