Đế IC có cần gạt, đế ZIF 18Pin

13.000₫

Còn hàng

Đế IC có cần gạt, đế ZIF 18Pin