Đế IC có cần gạt, đế ZIF 28Pin

17.000₫

Còn hàng

Đế IC có cần gạt, đế ZIF 28Pin