Đế IC có cần gạt, đế ZIF 16Pin

11.000₫

Còn hàng

Đế IC có cần gạt, đế ZIF 16Pin