Linh kiện khác

RELAY SLA-24VDC-SL-A
14.000₫
RELAY SLA-12VDC-SL-A
14.000₫
Relay YL303H-S-5VDC-1Z
6.000₫
ĐẾ IC 28PIN DIP
1.000₫
Relay SRD-24VDC-SL-C
6.000₫
Relay SRD-9VDC-SL-C
6.000₫
Relay SRD-12VDC-SL-C
6.000₫
Relay SRD-5VDC-SL-C
6.000₫
Dây bus 10pin XH2.54 20CM
5.000₫
Dây bus 9pin XH2.54 20CM
4.800₫
Dây bus 8pin XH2.54 20CM
4.000₫
Dây bus 7pin XH2.54 20CM
3.300₫
Dây bus 6pin XH2.54 20CM
3.100₫
Dây bus 5pin XH2.54 20CM
2.800₫
Dây bus 4pin XH2.54 20CM
2.300₫
Dây bus 3pin XH2.54 20CM
1.800₫
Dây bus 2pin XH2.54 20CM
1.200₫
Relay 12VDC 5 PIN
6.000₫
ĐẾ IC 40PIN DIP
1.300₫
ĐẾ IC 32PIN DIP
1.300₫
ĐẾ IC 24PIN DIP
800₫