Linh kiện khác

Dây bus 8P 1.25MM 10CM
4.500₫
Dây bus 7P 1.25MM 10CM
4.000₫
Dây bus 6P 1.25MM 10CM
3.500₫
Dây bus 5P 1.25MM 10CM
2.500₫
Dây bus 4P 1.25MM 10CM
Hết hàng
Dây bus 4P 1.25MM 10CM
2.200₫
Dây bus 3P 1.25MM 10CM
2.000₫
Dây bus 2P 1.25MM 10CM
1.800₫
Relay 24V5A HF46F-G 24-HS1
11.000₫
Relay 12V5A HF46F-G 12-HS1
11.000₫
Relay 5V5A HF46F-G 5-HS1
11.000₫
Relay SLC-24VDC-SL-C
16.000₫
Relay SLC-12VDC-SL-C
16.000₫
Relay SLC-5VDC-SL-C
16.000₫
Relay SMI-24VDC-SL-2C
18.000₫
Relay SMI-12VDC-SL-2C
18.000₫
Relay SMI-05VDC-SL-2C
18.000₫
RELAY SLA-5VDC-SL-A
14.000₫
Dây bus 3pin dài 70cm
5.000₫
Dây bus 2pin dài 70cm
4.000₫