Đầu hàn DB9 chân hàn mạch PCB Male RA

3.000₫

Còn hàng

Cổng com DB9 loại đực hàn PCB chân cong 90 độ

Sản phẩm liên quan

Vỏ DB37

3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫

Vỏ DB9

1.800₫