Đầu hàn DB9 Female

1.500₫

Còn hàng

Dùng để kết nối RS232 hàn dây.

Sản phẩm liên quan