Đầu DB9 đực thẳng chân hàn mạch PCB

3.000₫

Còn hàng

Đầu DB9 đực thẳng chân hàn