Đầu hàn DB15 loại hàn dây Female

2.800₫

Còn hàng

Đầu hàn cái DB15 loại hàn dây

 

Sản phẩm liên quan

Vỏ DB37

3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫

Vỏ DB9

1.800₫