Đầu hàn DB15 Female

2.800₫

Còn hàng

B15 cái thẳng

 

Sản phẩm liên quan

Vỏ DB37

3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫

Vỏ DB9

2.000₫