Đầu hàn DB15 loại hàn dây Female

2.800₫

Còn hàng

Đầu hàn cái DB15 loại hàn dây