Đầu DB25 đực thẳng chân hàn mạch PCB

7.000₫

Hết hàng

Đầu DB25 đực thẳng chân hàn