Đầu hàn DB25 loại hàn dây Male

3.300₫

Còn hàng

DB25 Đực Thẳng loại hàn dây

 

Sản phẩm liên quan

Vỏ DB37

3.000₫

Vỏ DB25

2.000₫

Vỏ DB15

2.000₫

Vỏ DB9

1.800₫