Đầu hàn DB25 loại hàn dây Male

3.300₫

Còn hàng

DB25 Đực Thẳng loại hàn dây