Đầu hàn DB25 Female

3.300₫

Còn hàng

DB25 Cái Thẳng