Thực hành & Test

-47%

Đế test board, bread board MB-102 165x54mm

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 34.000₫

Đế test board, bread board MB-102 165x54mm

Giá cũ: 34.000₫

Giá khuyến mại 18.000₫

-38%

Đế test board, bread board 85x55mm

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 24.000₫

Đế test board, bread board 85x55mm

Giá cũ: 24.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

-43%

TestBoard mini SYB-170

Giá khuyến mại 4.000₫

Giá cũ: 7.000₫

TestBoard mini SYB-170

Giá cũ: 7.000₫

Giá khuyến mại 4.000₫

Nguồn cho TestBoard 5V 3.3V
30.000₫