Đế ra chân mini USB-02 MINI-5P

3.000₫

Còn hàng

USB MINI DIP 5PIN 2.54mm

Kích thước :20.4mm * 18.4mm* 5.5mm

Khối lượng:2.60g