QFP32 DIP32 TQFP LQFP EQFP 0.8mm/0.65mm

4.000₫

Còn hàng

PCB chuyển đổi QFP32-DIP32 và QFN32-DIP-32