Giao tiếp & Chuyển đổi

USB to TTL CH340G Cable
28.000₫
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Mạch chuyển USB to TTL CP2102
Hết hàng
Màn hình Oled 0.91inch giao tiếp I2C SSD1306
Hết hàng
Module EEPROM AT24C02 I2C
19.000₫
Mạch CH340E MSOP10 USB to TTL
17.000₫
Module EEPROM AT24C256 I2C
15.000₫