Giao tiếp & Chuyển đổi

Cáp chuyển USB UART FT232RL
95.000₫
Module mở rộng IO PCF8574
36.000₫
USB TO RS232 HL-340 V1
25.000₫