Giao tiếp & Chuyển đổi

Module mở rộng IO PCF8574
36.000₫
USB TO RS232 HL-340 V1
25.000₫
USB to TTL CP2102
25.000₫
USB to TTL PL2303HX
17.000₫
USB to TTL CH340G
18.000₫