Bộ chuyển đổi đa năng 5.5×2.1MM ra 8 đầu khác nhau

39.000₫

Còn hàng

Bộ chuyển đổi có thể được cắm trực tiếp vào 5.5mm (đường kính ngoài) X 2.5mm (đường kính bên trong) hoặc 5.5mm (đường kính ngoài) X 2.1mm (đường kính bên trong) thông thường kết nối điện cho chuyển đổi.

Kết nối Kích thước:

  • 6.0 (1.4mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 6.3 (3.0mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 5.5 (2.5mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 5.5 (2.1mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 5.5 (1.7mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 4.8 (1.7mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 4.0 (1.7mm) đến 5.5mm (2.1mm)
  • 3.5 (1.35mm) đến 5.5mm (2.1mm)

Sản phẩm liên quan

Cổng PS2 6P

3.000₫

GX16-2 female

5.500₫

GX16-2 male

5.200₫

GX16-3 female

5.800₫

GX16-3 male

5.500₫

GX16-4 female

6.500₫

GX16-4 male

6.200₫

GX16-5 female

7.000₫

GX16-5 male

6.800₫

GX16-6 female

7.000₫

GX16-6 male

7.000₫

GX16-7 female

7.500₫

GX16-7 male

7.500₫

GX16-8 female

8.000₫

GX16-8 male

7.800₫