Đầu Jack JS-910B 4MM

4.000₫

Còn hàng

Đầu Jack JS-910B 4MM

JS-910B Terminal Block 4MM - Đầu rắc JS-910B 

Chú ý: Giá 4000đ / 1 đầu jack đen + 1 đầu jack đỏ. ( 4000đ/ 1 cặp đen + đỏ).

Sản phẩm liên quan

Cổng PS2 6P

3.000₫

GX16-2 female

7.000₫

GX16-2 male

5.800₫

GX16-3 female

8.000₫

GX16-3 male

6.000₫

GX16-4 female

9.000₫

GX16-4 male

6.800₫

GX16-5 female

10.000₫

GX16-5 male

7.500₫

GX16-6 female

11.000₫

GX16-6 male

8.000₫