Đầu Jack JS-910B 4MM

2.000₫

Còn hàng

Đầu Jack JS-910B 4MM

JS-910B Terminal Block 4MM - Đầu rắc JS-910B 

Chú ý: Giá 2000đ / 1 đầu jack. ( 4000đ/ 1 cặp đen + đỏ).

Sản phẩm liên quan

Cổng PS2 6P

3.000₫

GX16-2 female

9.000₫

GX16-2 male

6.000₫

GX16-3 female

10.000₫

GX16-3 male

6.500₫

GX16-4 female

11.000₫

GX16-4 male

7.000₫

GX16-5 female

12.000₫

GX16-5 male

7.500₫

GX16-6 female

13.000₫

GX16-6 male

8.000₫

GX16-7 female

13.500₫

GX16-7 male

8.500₫

GX16-8 female

14.000₫

GX16-8 male

9.000₫