Đầu Jack JS-910B 4MM

4.000₫

Còn hàng

Đầu Jack JS-910B 4MM

JS-910B Terminal Block 4MM - Đầu rắc JS-910B 

Chú ý: Giá 4000đ / 1 đầu jack đen + 1 đầu jack đỏ. ( 4000đ/ 1 cặp đen + đỏ).