Đầu chuyển đổi jack 3.5mm đực ra 2 đầu cái 3.5mm

4.500₫

Còn hàng

 

Đầu chia giắc loa chuẩn 3.5  từ 1 cổng ra 2 cổng
Đưa ra 2 đường âm thanh chuẩn 3.5.
Đầu chia rắc loa 3.5 ra 2 cổng. Bạn có thể dùng cho 2 đường ra loa âm thanh cho 2 hệ thống loa khác nhau tiện cho bạn không phải rút dây loa

Sản phẩm liên quan

Cổng PS2 6P

3.000₫

GX16-2 female

7.000₫

GX16-2 male

5.800₫

GX16-3 female

8.000₫

GX16-3 male

6.000₫

GX16-4 female

9.000₫

GX16-4 male

6.800₫

GX16-5 female

10.000₫

GX16-5 male

7.500₫

GX16-6 female

11.000₫

GX16-6 male

8.000₫