RF & Bluetooth & Wifi

Module Bluetooth DX-BT18 SPP2.0
65.000₫
Module RF433 UART SI4438 SI4463 GT-38 1200M
Hết hàng
Module RF433 UART SI4438 SI4463 GT-38 1200M
Hết hàng
Mạch Wemos ESP8266 oled with 18650 Battery Holder
Hết hàng
Module RF 1 kênh 220VDC 315Mhz
90.000₫
Module RF 1 kênh 12VDC 433Mhz
80.000₫
Module thu RF từ xa không dây LR45A 433MHz
Hết hàng
Board mở rộng Xbee Zigbee
50.000₫
Module thu phát Xbee S2C 2.4Ghz 2mW Zigbee 120m
Hết hàng
Thu phát wifi ESP8266 ESP-12E
55.000₫
Module RF 4 kênh 12VDC 433Mhz
Hết hàng
Module RF 4 kênh 12VDC 433Mhz
Hết hàng
130.000₫
Kit WiFi R3 ATmega328P+ESP8266
230.000₫