RF & Bluetooth & Wifi

-36%

Kít RF thu phát Wifi BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 220.000₫

Kít RF thu phát Wifi BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32

Giá cũ: 220.000₫

Giá khuyến mại 140.000₫

-30%

Module RF Thu Phát WiFi ESP8266 NodeMCU Mini D1

Giá khuyến mại 70.000₫

Giá cũ: 100.000₫

Module RF Thu Phát WiFi ESP8266 NodeMCU Mini D1

Giá cũ: 100.000₫

Giá khuyến mại 70.000₫

Thẻ NFC RFID S50 13.56Mhz
5.000₫
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Hết hàng
Arduino ESP8266 Wifi Shield
115.000₫
Module thu phát bluetooth HC-06
120.000₫
Module thu phát bluetooth HC-05
120.000₫
Đế module wifi ESP8266
3.000₫
-44%

RFID MFRC-522 NFC 13.56MHz

Giá khuyến mại 35.000₫

Giá cũ: 62.000₫

RFID MFRC-522 NFC 13.56MHz

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 35.000₫

-26%

Module thu phát wifi ESP8266 12F

Giá khuyến mại 50.000₫

Giá cũ: 68.000₫

Module thu phát wifi ESP8266 12F

Giá cũ: 68.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Mạch thu RF PT2272 M4 315Mhz
17.000₫
Bộ thu phát rf 433MHZ
18.000₫
Ethernet W5100 arduino
350.000₫
-40%

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 75.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫