ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini TB6612 Motor Control Shield

69.000₫

Còn hàng

ESP8266 NodeMCU Lua D1 Mini TB6612 Motor Control Shield được sử dụng với các phiên bản Module RF Thu Phát WiFi ESP8266 NodeMCU Mini  giúp mạch có thể điều khiển 2 động cơ qua giao tiếp I2C, mạch có thiết kế nhỏ gọn, tiện lắp đặt.

Thông số kỹ thuật:
Thành phần chính: Dual H-Bridge TB6612.
Điện áp cấp cho động cơ: Max 15VDC.
Dòng cấp cho động cơ: Iout=1.2A(average) / 3.2A (peak)
Chân kết nối: D1 (SCL) / D2 (SDA) / RST (RST)
Kích thước: 34.2 x 25.6mm

Sản phẩm liên quan