Đế ra chân mạch WIFI BLE SOC ESP32 V1

6.000₫

Còn hàng

Đế ra chân mạch mạch thu phát Wifi BLE SoC ESP32 V1 được dùng để ra chân cho các chân của module ESP32 V1, giúp dễ dàng thí nghiệm, thao tác và kết nối.

 

Sản phẩm liên quan